петак , мај 31 2024

Таксисти

ИСПИТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА ЗА ГРАД БЕОГРАД

На основу сагласности Министарства просвете Републике Србије, број 022-05-00249/96-03 од 10.12.1996. године, у Саобраћајно-техничкој школи се организује и спроводи испит за такси возаче за град Београд. Припремна настава је подељена на три дела:

1. ПОЗНАВАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Познавање улуца у граду (20 часова)
Утврђивање најкраћих праваца на путу од полазишта до одредишта путника (20 часова)
Познавање локација најважнијих објеката у граду (20 часова)

2. ОПШТИ ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ДЕЛАТНОСТ ТАXИ ПРЕВОЗА
Закон о приватним предузетницима (6 часова)
Закон о превозу у друмском саобраћају (8 часова)
Одлука о ауто – таxи превозу путника на територији града Београда (7 часова)

3. ПОЗНАВАЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА (енглески) -15 часова

ЖИРО РАЧУН: 840-1807666-12
ПОЗИВ НА БРОЈ: 05-200
ИЗНОС УПЛАТЕ: 30000,00 РСД