субота , јун 1 2024

Запослени

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА КАДРОВА

Ред. бројПрезиме и имеПослови и задациСтручна спрема факултет (група)стручни испит% рад. временаГод. стажау школи од
1.Мацура Мирославдиректор школеТехнолошки факултет -металургијада1002324.09.01.
2.Нађ Томиславпомоћник директора саобраћајне смене и професор за предмет Мотори и моторна возилаСаобраћајни факултетда1002311.10.93.
3.Цвијовић Горанпомоћник директора машинске смене и професор за предмет Мерење и контролисањеМашински факултет -производно машинствода1002322.01.96.
4.Понош Радомирорганизатор практичне наставе саобраћајне струкеСаобраћајни факултет -друмски саобраћајда1003216.09.02.
5.Каурин Горданаорганизатор практичне наставе машинске, електро и хемијске струкеМашински факултет -мотори и моторна возилада1003401.12.87.
6.Митровић Слободанорганизатор ЦОВСаобраћајни факултет -друм. и град. саобраћајда1001701.09.02.
7.Радошевић Жељкоорганизатор сектора за образовање ванредних ученика и професор за предмет Блок настава саобраћајне струкеСаобраћајни факултет – друмски и град. саобраћајда1002319.09.94.
8.Јањетовић Слађанашколски психологФилозовски факултет -група психологијада1002201.09.96.
9.Боговац Сузанашколски педагогФилозофски факултет -група педагогијада1002809.11.94.
10.Продановић Невена (на одређено, трудничко боловање)секретар школеПравни факултетда100413.01.14.
11.Јовановић Александарсекретар школеПравни факултетда100501.11.16..
12.Папић Светланашеф рачуноводстваЕкономски факултетда1002901.11.09.
13.Милошевић Надапрофесор Српског језика и књижевностиФилолошки факултет -срп. језик и југосл. књиж.да1002501.02.93.
14.Голић Љиљанапрофесор Српског језика и књижевностиФилолошки факултет -срп. језик и југосл.  књиж.да1002301.09.94.
15.Мр Александра Николић-Матићпрофесор Српског језика и књижевностиФилозофски факултет -магистар књижев. наукада1002401.10.00.
16.Веселиновић Тањапрофесор Српског језика и књижевностиФилозофски факултет -српска књижевност и језикда1001631.01.07.
17.Ковачевић Маринапрофесор Српског језика и књижевностиФилозофски факултет -Мастер српска књижевност и језикда100821.12.10.
18.Бојовић ИванабиблиотекарФилолошки факултет -срп. језик и југосл.  књиж.да1001910.09.01.
19.Слобода-Анђелковић Марија (на одређено)професор Српског језика и књижевностиФилолошки факултет -срп. језик и југосл.  Књиж.не67 13.12.16.
20.Драгана Чејовић (трудничко боловање)професор Српског језика и књижевностиФилолошки факултет -српска књижевност и језикне100901.09.11
21.Рађеновић Мануела (замена за Чејовић Д.)професор Српског језика и књижевностиФилолошки факултет -српска књижевност и језикне100401.09.14.
22.Дугалић ДанијелабиблиотекарФилолошки факултет – општа књижевност и теорија књижевн.да50 08.03.17.
23.Пушоњић Светислав (на одређено)професор Српског језика и књижевностиФилолошки факултет -српска књижевност и језикда100402.09.16.
24.Бајић Велиборкапрофесор Ликовне културе и Грађанског васпитањаАкадемија лепих уметностида100731.10.08.
25.Јовић Момчилопрофесор за предмет Музичка уметностФакултет музичкеуметностида602504.09.13.
26.Михајловић Блаженкапрофесор Енглеског језикаФилолошки факултет -енглески језикда1003101.09.92.
27.Живковић Миланпрофесор Енглеског језикаФилолошки факултет -енглески језикда1001818.11.08.
28.Ружић Сањапрофесор Енглеског језикаФилолошки факултет -енглески језикда1001320.04.04.
29.Голубовић Маријапрофесор Енглеског језикаФилолошки факултет -енглески језикне100817.08.09.
30.Радић Ирена (на одређено – 5% замена за Павловић Д. И 34% слободних час.)професор Енглеског језикаФилолошки факултет -енглески језикне39429.01.13.
31.Даниела Павловић (61% замена за Николић М. и 39% својих часова)професор Енглеског језикаФилолошки факултет -енглески језикне100616.03.11.
32.Марија  Николић (на боловању)професор Енглеског језикаФилолошки факултет -енглески језик и књижевностда50913.09.10.
33.Пецикоза Александра (на одређено)професор Руског језикаФилолошки факултет -руски језикне89604.09.13.
34.Софија Апостоловићпрофесор Немачког језикаФилолошки факултет -немачки језикне892717.01.11.
35.Беловуковић Нада (на одређено)професор Француског језикаФилолошки факултет -француски језикда71801.09.14.
36.Сања Лакић (на боловању)професор МатематикеПМФ - математикада100822.10.10.
37.Вуловић Љубицапрофесор МатематикеПМФ - математикада1002011.09.06.
38.Марић Сунчицапрофесор МатематикеПМФ - математикада1002501.09.01.
39.Мр. Кукић Татјанапрофесор МатематикеПМФ - математикаспец. наставе математикеда1002322.01.96.
40.Миљковић Слађанапрофесор МатематикеПМФ - математикада1001631.08.07.
41.Живковић Анапрофесор МатематикеПМФ - математикада1001031.08.07
42.Коругић Жаклинапрофесор МатематикеПМФ - математикада89701.02.11.
43.Булајић Братиславпрофесор МатематикеМатематички факултет – дипломирани математичарда100512.12.11
44.Стевановић Ана (заменаза Лакић Сању)професор МатематикеПриродно математички факултет Нови Садне100601.10.14.
45.Ивана Стаменковић (на одређено)професор МатематикеПМФ - математикане56501.09.16.
46.Аврамовић Снежанапрофесор Рачунарства и информатикеФОН – смер за информационе системеда1002120.09.95.
47.Ракић Јасминапрофесор Рачунарства и информатикеТехнички факултет–информатика у образовањуда1002514.02.00.
48.Мр. Недељковић Веснапрофесор Рачунарства и информатикеФОН – смер заинформационе системеда1002206.03.95.
49.Лукић Душкостручни сарадник у образовању ванредних ученика, професор Рачунарства и информатикеФОН – кадровско–кибернетски смерда102307.03.94.
50.Манчић Јасминапрофесор Физичког васпитањаФакултет спорта и физичког васпитањада702203.09.13.
51.Стојановић Мирјанапрофесор Физичког васпитањаФакултет за физичковаспитањеда1001201.09.09.
52.Ђурић Маркопрофесор Физичког васпитањаФакултет за физичковаспитањеда1001516.09.02.
53.Масникоса Илијапрофесор Физичког васпитањаФакултет за физичковаспитањеда1004013.10.95.
54.Мирков Јованпрофесор Физичког васпитањаФакултет за физичковаспитањеда203001.09.15.
55.Перовић Душанпрофесор Физичког васпитањаФакултет за физичковаспитањеда1101801.09.98.
56.Драгић Јасминапрофесор ГеографијеПМФ – географијада1001715.01.01.
57.Кмезић Александрапрофесор ГеографијеПМФ – географијада501203.09.09.
58.Миладиновић Снежанапрофесор ИсторијеФилозофски факултет–историјада1002309.09.93.
59.Павловић Веснапрофесор ИсторијеФилозофски факултет–историјада1003001.09.92.
60.Богојевић Сандрапрофесор ИсторијеФилозофски факултет–историјане50908.09.09.
61.Ђорђевић Наташапрофесор ИсторијеФилозофски факултет–историјада151220.09.06.
62.Башић Сањапрофесор за предмет Устава и права грађана, Социологија са правима грађана и Грађанско васпитањеПравни факултетда1001701.02.01.
63.Живаљевић Соња (на одређено)професор за предмет Социологија и Грађанско васпитањеФилозофски факултет–социологијане202602.12.13.
64.Новаковић Данијелапрофесор за предмет Социологија и Социологија са правима грађанаФилозофски факултет–социологијада501815.09.15.
65.Миланковић Александар (на одређено)професор ФилозофијеФилозофски факултет–филозофијане70204.02.15.
66.Радусиновић
Дубравка (на одређено)
професор за предмет Саобраћајна психологијаФилозофски факултет–психологијане80401.03.13.
67.Матијаш Татјанапедагог и професор Грађанског васпитањаФилозофски факултет–група за педагогијуда1001501.09.04.
68.Бранковић Предрагпрофесор Верске наставеБогословски факултетда1001501.09.02.
69.Маљковић Љубишапрофесор Верске наставеБогословски факултетда1001401.09.03.
70.Сенад Хајровићпрофесор Верске наставеФакултет Исламских наука Београдне10  
71.Дамјанац Татјанапрофесор ФизикеПМФ – физикада1001506.01.06.
72.Павловић Мирјанапрофесор Физике и Техничке физикеПМФда1001810.05.01.
73.Весна Ћоровићпрофесор Физике и Физичк хемијеФакултет физичке хемиједа201001.09.10.
74.Чукановић Миленапрофесор Биологије и Екологије и заштите животне срединеПМФ – биологијада602801.09.01.
75.Узелац Десанкапрофесор за предмет Екологија и зашт. жив. срединеПМФ – биологијада351406.01.06.
76.Лазић Славицапрофесор за предмете: Хемија и Физичка хемијаПМФ – хемијада501805.09.14.
77.Миливојевић Снежана (на одређено)професор за предмете: Општа хемија, Машине, апарати и операције са аутоматиком, Заштитне превлаке, Корозија и заштита материјала, Технологија са практичном наставом( пракса и блок)Технолошки факултетне1001310.09.14.
78.Весна Панић (заменаза Мирослава Мацуру)професор за предмете: Технологија са практичном наставом (теорија, пракса и блок), Технологија боја и лакова и Техничко цртање)Технолошки факултетне1031615.02.11.
79.Чавић Анкапрофесор за предмете: Технологија материјала, Технологија са практичном наставом (пракса и блок) и Машине, апарати и операције са аутоматикомТехнолошко – металуршкифакултет – неорган. смерда1001713.03.00.
80.Ана Маринковићпрофесор за предмете: Општа хемија (теорија и блок),  Органска хемија (теорија и вежбе), Физичка хемија и Технички материјалиТехнолошки факултет–хемијско инжењерствоне101704.09.07.
81.Славица Новаковић (на одређено )професор за предмет: ХемијаХемијски факултет – дипломирани хемичарне60601.09.11.
82.Дејан Милановићпрофесор за предмете: Терети у саобраћају и механизација претовара, Безбедност саобраћаја и Организација превозаСаобраћајни факултет-друмски саобраћајда1001613.09.02.
83.Гиљан Горданапрофесор за предмете: Саобраћајни системи, Роба у логистици, Механизација претовара, Средства унутрашњег транспорта, Унутрашњи транспорт, Практична настава и Блок настава саобраћајне струкеСаобраћајни факултет–интег. и индус. транспортда1001901.11.00.
84.Сретеновић Наташапрофесор за предмете: Организација превоза, Умутрашњи транспорт, Шпедиција и Организација превозаСаобраћајни факултет–друмски сапбраћајда1001301.09.04.
85.Кордић Биљанапрофесор за предмет: Практична настава и блок настава саобраћајне струкеСаобраћајни факултетда1002701.08.03.
86.Радуловић Оливерапрофесор за предмете: Безбедност саобраћаја, Терети у саобраћаја и механизација претовара, Организација превоза и Економика и организација саобраћајаСаобраћајни факултет–друмски саобраћајда1002801.09.89.
87.Марковић Славкапрофесор за предмете: Основи путева и улица, Шпедиција и Регулисање саобраћајаСаобраћајни факултет–друмски саобраћајда1002704.09.91.
88.Мр. Мушкиња Радованпрофесор за предмет Саобраћајни системи и Мотори и моторна возилаСаобраћајни факултет–друмски саобраћајда1002831.05.01.
89.Ристивојчевић Милорадпрофесор за предмете: Интегрални транспорт, Управљање транспортним процесима, Шпедиција и блок настава саобраћајне струкеСаобраћајни факултет–индус. и интегр. транспортда802205.09.95.
90.Ђоковић Радмилопрофесор за предмете: Гараже, сервиси и паркиралишта и Практична настава саобраћајне струкеСаобраћајни факултет–друм. и град. саобраћајда1002305.02.96.
91.Росић Мирапрофесор за предмете: Саобраћајни системи, Мотори и моторна возила, Пословање саобраћајних предузећа, Гараже, сервиси и паркиралишта и блок настава саобраћајне струкеФакултет тех. наука–друм. и градски саобраћајда1001302.09.04.
92.Николић Мирапрофесор за предмет: Практична настава саобраћајне струкеСаобраћајни факултет–друмски саобраћајда1002705.09.91.
93.Поповић Маркопрофесор за предмете: Техничко цртање и СкладиштаСаобраћајни факултет–друм. и градски саобраћајда10912.11.07.
94.Обрадовић Драганпрофесор за предмете:  Мотори и моторна возила, Регулисање саобраћаја, Транспортно право и шредиција и Безбедност саобраћајаСаобраћајни факултет–друм. и градски саобраћајда1001003.09.07.
95.Арсеновић Александарпрофесор за предмете: Безбедност саобраћаја, Саобраћајна инфраструктура и Практична наставаСаобраћајни факултет–друмски и град. саобраћајда1002003.09.97.
96.Латиновић Драганпрофесор за предмете: Практича настава и блок саобраћајне струкеСаоб. фак. – друм. и град.саобраћајда1002911.10.94.
97.Гопић Браниславпрофесор за предмете: Саобраћајни системи, Безбедност саобраћаја, Практична настава и блок саобраћајне струкеСаобраћајни факултет–друмски и град. саобраћајда1002202.03.95.
98.Арсић Тањапрофесор за предмете: Терети у саобраћају, Саобраћајни системи, Безбедност саобраћаја, Економика и организација саобраћаја, Одржавање средстава унутрашњег транспорта и Блок настава саобраћајне струкеСаобраћајни факултет–друмски саобраћајда1001301.09.04.
99.Иван Петровићпрофесор за предмете: Гараже, сервиси и паркиралиштаСаобраћајни факултет–друмски саобраћајне40709.12.10.
100.Ћукић Драганпрофесор за предмете: Превоз путника и робе, Мотори и моторна возила и ШпедицијаСаобраћајни факултет–друмски саобраћајда1003501.09.04.
101.Смиљанић Ненадпрофесор за предмете: Практична настава и блок саобраћајне струкеСаобраћајни факултет–друмски и градски саобр.да1002328.02.94.
102.Ђукић Зоранпрофесор за предмете: Практична настава и блок саобраћајне струкеСаобраћајни факултет-друмски саобраћајда1003531.03.82.
103.Тинтор Зоранпрофесор за предмете: Практична настава и блок саобраћајне струкеСаобраћајни факултет–друм. и град. саобраћајда1003408.09.91.
104.Ајдиновић Михајлопрофесор за предмет Практичне настава саобраћајне струкеВиша саобраћајна школада1003505.04.82.
105.Узелац Драганпрофесор за предмете:  Моторна возила и Терети у саобраћају са интегралним транспортомСаобраћајни факултетда1002007.03.05.
106.Светлана Величковићпрофесор за предмет Регулисање саобраћајаСаобраћајни факултетда10801.09.09.
107.Станојевић Александарпрофесор за предмете: Практична настава и блок саобраћајне струкеВозач инструктор–специјалистада1001901.10.01.
108.Рнић Момирпрофесор за предмете: Практична настава и блок саобраћајне струкеВозач инструктор–специјалистада1003312.05.03.
109.Илић Томиславпрофесор за предмете: Мотори СУС, Моторна возила, Експлоатација и одржавање моторних возила( теорија и вежбе),Дизел мотори и блок наставаМашински факултет–моторна возилада1022524.02.03.
110.ЈелићЗоран (боловање)професор за предмете: Технологија образовног профила, Мотори СУС, ОТО мотори, Моторина возила, Машински материјали и блок наставаМашински факултет–смер моторна возилада1003522.02.88.
111.Радојевић Небојша (замена за Јелић З.)професор за предмете: Технологија образовног профила, Мотори СУС, ОТО мотори, Моторина возила, Хемија и машински материјали и блок наставаМашински факултет–смер моторна возилане1002510.09.15.
112.Јовановић Зоранпрофесор за предмете: Елементи аутоматизације моторних возила, Хидраулика и пнеуматика, Механика, Техничка механика и Техничко цртањеМашински факултет–аутоматско управљањеда1002904.09.87.
113.Лекић Надапрофесор за предмете: Технологија обраде, Основе машинства и Технологија образовног профилаМашински факултет групаза моторе и моторна воз.да1002403.09.01.
114.Папић Дејанпрофесор за предмете: Техничко цртање и Машински елементиМашински факултетда1001601.09.08.
115.Милојевић Радојепрофесор за предмет МеханикаПМФ – механикада1003313.11.89.
116.Шљивар Нинапрофесор за предмете: Машински елементи, Техничко цртање, Мерење и контролисање и Практична наставаМашински факултет–аерокосмотехникада1012608.09.95.
117.Шкундрић Надапрофесор за предмете: Машински елементи, Експлоатација и одржавање моторних возила(теорија) и Техничко цртањеМашински факултетда1003501.09.15.
118.Валентина Митровић-Шљиварпрофесор за предмете: Машински материјали, Хемија и машински материјали, Техничко цртање, Машински елементи, Термодинамика и блок наставаМашински факултетда1011623.03.17.
119.Благојевић Зоранпрофесор за предмете: Организација рада, Предузетништво и Организација пословањаФОН – организацијапроизводњеда802207.09.94.
120.Бујанић Браниславапрофесор за предмет: Машински елементиМашински факултетда203027.02.17.
121.Бурлица Миладапрофесор за предмете: Електроника, Електрична мерења, Електрична мерења и електроника и Практична наставаЕТФ – аутом. и елект.да1022725.01.93.
122.Петровић Светланапрофесор за предмете: Основе електротехнике, Системи комфора, Системи пањења ОТО мотора и блок наставаЕТФ – енергетски смерда1032705.06.90.
123.Груловић Зоранпрофесор за предмете:  Давачи, Системи убризгавања ОТО мотора, Системи стабилности и блок наставаЕТФ – енергетски смерда1042028.01.97.
124.Рајка Вулиновићпрофесор за предмете: Основе електронике и Електрични и електронски системи на возилимаЕТФ – енергетски смерда1053206.09.10.
125.Милић Чедомир (на одређено)професор за предмете: Електричне машине на возилима, Нове технологије, Основе електротехнике и блок наставаЕТФ – енергетски смерне102525.05.12.
126.Јанковић Зоран(на одређено)професор за предмете: Електричне инсталације, Дизел мотори, Основе електротехнике, Електрични и електронски системи на возилима и блок наставаЕТФ – енергетски смерне104402.09.13.
127.Буквић Војонаставник Практичне наставе машинскеВиша металска школада1004026.12.88.
128.Степановић Драганнаставник Практичне наставе електро струкеСпецијалиста зааутоелектрикуда1003701.10.96.
129.Дејановић Дејаннаставник Практичне наставе електро струкеСпецијалиста зааутоелектрикуда1002812.09.02.
130.Срдић Драган (на одређено)наставник Практичне наставе електро струкеСпецијалиста зааутоелектрикуне923302.09.13.
131.Кузманић Вјекославнаставник Практичне наставе машинске струкеДипломирани инжењер производног менаџментада10032 17.11.86.
132.Нинковић Јовонаставник Практичне наставе машинске струкеВиша машинска техничка школада10240 08.09.96.
133.Антовић Крстонаставник Практичне наставе машинске струкеВиша металска школада10034 01.09.95
134.Богдановић Николанаставник Практичне наставе машинске струкеАутомеханичар V степенстр. спреме – специјалистада10439 14.11.90.
135.Бербер Милораднаставник Практичне наставе машинске струкеВисока техничка школа струковних студијада10034 23.03.98.
136.Видић Небојшанаставник Практичне наставе машинске струкеАутомеханичар V степенстр. спреме – специјалистада10441 .21.04.86.
137.Јанићијевић Раденаставник Обуке вожњеВозач инструктор–специјалистада1003109.12.85.
138.Младеновић Вукашиннаставник Обуке вожњеВозач инструктор–специјалистада1003801.09.84.
139.Васић Првославнаставник Обуке вожњеВозач инструктор–специјалистада1003004.12.89.
140.Стојановић Зораннаставник Обуке вожњеВозач инструктор–специјалистада1002810.06.95.
141.Топић Младеннаставник Обуке вожњеВозач инструктор–специјалистада1003808.05.84.
142.Дукић Дејаннаставник Обуке вожњеВозач инструктор–специјалистада1001531.08.06.
143.Јовичић Јовицанаставник Обуке вожњеВозач инструктор–специјалистада1002831.12.05.
144.Галовић Слободаннаставник Обуке вожњеВозач инструктор–специјалистада1001407.03.05.
145.Владетић Душан (неплаћено)наставник Обуке вожњеВозач инструктор–специјалистада1001201.09.06.
146.Костић Љубишанаставник Обуке вожњеВозач инструктор -специјалистада1001901.09.09.
147.Ненад Павловићнаставник Обуке вожњеВозач инструктор -специјалистада1001113.09.10.
148.Павковић Дејан (на одређено)наставник Обуке вожњеВозач инструктор -специјалистане  1001202.09.13.
149.  нСпасојевић Владимир (замена за Владетић)наставник Обуке вожњеВозач инструктор -специјалистане  1001423.09.13.
150.Ђоровић Зоран (на одређено)наставник Обуке вожњеВозач инструктор–специјалистада  1002818.09.13.
151.Зеленовић Бојакњиговођа – контистаВиша економска школа-1003701.11.84.
152.Радичевић СлађанаблагајникСредња економска школа-1002816.01.96.
153.Стокић Катаринатехнички секретар – административни радник у секретаријату школеГимназија-1001115.08.06.
154.Дојкић Тањаадминистративни службениктехничар – специјалистадрумског саобраћаја-1002318.09.93.
155.Бунчић Зоранвозач – набављач – курирАутомеханичар–специјалиста-1002501.10.91.
156.Ракин МиловандомарКВ машинбравар-1003423.09.94.
157.Ћирковић Миленко (на одређено)домарV степен машинске струке-1001619.08.13.
158.Николић Славкоруковалац централног грејањаМашинистатермопостројења-1003318.12.95.
159.Стојановић ЗоранкурирВозач мот. Возила – IIIстепен стручне спреме-1003631.03.97.
160.Божовић ВеснаспремачицаРачуноводств. Техничар-1002118.09.90.
161.Грујић БранкаспремачицаОсновна школа-1003201.11.90.
162.Обрадовић РужицаспремачицаОсновна школа-1003113.11.86.
163.Павловић ЗорицаспремачицаСаобраћајни техничар-1003408.09.82.
164.Русић СлавкаспремачицаОсновна школа-1002820.09.91.
165.Хоџић СелимеспремачицаОсновна школа-1002203.09.94.
166.Пејић ЉиљанаспремачицаIII пољопривредне струке-100908.05.13.
167.Јовановић С. СветланаспремачицаОсновна школа-1002826.10.96.
168.Стојановић РадмиласпремачицаОсновна школа-1003001.03.90.
169.Урошевић МирјанаспремачицаОсновна школа-1002823.01.01.
170.Крстић ВањаспремачицаОсновна школа-1001621.02.01.
171.Јовановић ЉиљанаспремачицаОсновна школа-1001101.06.06.
172.Илић СпасенијаспремачицаОсновна школа-1001901.09.09.
173.Дамљановић СањаспремачицаМашински техничар-1002001.09.09.
174.Спасић ЉиљанаспремачицаТакстилни техничар-1003201.09.09.
175.Јуришић СнежанаспремачицаIII степен стручне спреме-1001323.08.04.
176.Максутовић ХајријаспремачицаОсновна школа-1001108.02.06.
177.Кузманић ВалентинаспремачицаПогонски електричар за аутоматику IV степен-1002208.05.13.
178.Кнежевић СлавицаспремачицаIII степен стручне спреме-1001225.02.11.
179.Обрадовић Викторија (трудничко)спремачицаIII степен стручне спреме-100819.03.12.
180.Ђорђевић Бајкић СлађанаспремачицаIV степен стручне спреме-100303.12.12.
181.Опачић РужаспремачицаIII степен стручне спреме-1001307.02.13.
182.Костадиновић СлавицаспремачицаVI степен стручне спреме-1001011.01.17.