субота , јул 13 2024

Распоред допунске наставе

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ – САОБРАЋАЈНА СМЕНА

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

СУНЧИЦА МАРИЋ:
– среда – претчас у по подневној смени
– четвртак – претчас у по подневној смени
– Петак – претчас у по подневној смени
учионица 117

СЛАЂАНА МИЉКОВИЋ:
понедељак – седми час или претчас у смени по подне
учионица 113

ЉУБИЦА ВУЛОВИЋ:
– понедељак – I-1 и I-2 13:20-14:00
– уторак – III-1 13:20-14:00
– среда – III-2 13:20-14:00
– четвртак – III-3 13:20-14:00
– петак – III-4 13:20-14:00
Учионица 112

ТАТЈАНА КУКИЋ:
II разред – уторак 13:40-14:25 у пре подневној смени
IV разред – понедељак 13:40-14:25 у пре подневној смени
учионица 108

ВЕСНА НЕДЕЉКОВИЋ
Среда – 8 час (пре подне)
Учионица 220

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ТАЊА ВЕСЕЛИНОВИЋ
Понедељак 7. час

НАДА МИЛОШЕВИЋ
Четвртак (пре подне) – 8. час
Петак (по подне) претчас – 13:15

Александра Николић Матић
Уторак – 13:15-14:00 први разред
среда – 13:15-14:00 трећи разред
четвртак – 13:15-14:00 четврти разред
учионица 115 или библиотека

СВЕТИСЛАВ ПУШОЊИЋ
Четвртак претчас

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

ЈАСМИНА ДРАГИЋ
Уторак међу смена

САЊА БАШИЋ
Устав и права грађана – четвртак 13:45-14:30
Социологија са правима грађана (III степен) – среда 13:45-14:30
Социологија са правима грађана (IV степен) – понедељак 13:45-14:30
Учионица 120

АЛЕКСАНДРА КМЕЗИЋ
Понедељак – предчас када је машинска смена по подне13:20-14:00

ВЕСНА ПАВЛОВИЋ
четвртак – 13:10 када је саобраћајна смена по подне

ВЕЛИБОРКА БАЈИЋ
понедељак – 13:45-14:30
додатна настава – четвртак – 13:45-14:30
ликовна секција – уторак – 13:45-14:30

МИЋО САВИЋ
Уторак – по подневна смена претчас од 12:55
Четвртак – пре подневна смена 7. час

ДАНИЈЕЛА РАКИЋ
Среда – претчас када је саобраћајне смена по подне

ПРИРОДНЕ НАУКЕ

АНКА ЧАВИЋ
Технологија материјала – петак (саобраћајна смена пре подне)– 13:20-14:00

СЛАВИЦА ЛАЗИЋ
Уторак – 13:10
Четвртак – 13:10

МИЛЕНА ЧУКАНОВИЋ
Уторак – после 7. часа
Учионица 103

ТАТЈАНА ДАМЈАНАЦ
По потреби

МИРЈАНА ПАВЛОВИЋ
Четвртак – после 7. часа (саобраћајна семна пре подне)
Петак – после 7. часа (саобраћајна семна пре подне)

МАШИНСТВО

ДЕЈАН ПАПИЋ
среда -13:40-14:25
петак – 13:40-14:25 када је саобраћајна смена пре подне
учионица 205

ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЋ
уторак – 13:40-14:25 (саобраћајна смена пре подне)
уторак – 13:20-14:00 (саобраћајна смена по подне)
Учионица 305

БРАНИСЛАВА БОЈАНИЋ
Понедељак – претчас (саобраћајна смена по подне)

САОБРАЋАЈ

НАТАША СРЕТЕНОВИЋ
Понедељак –претчас за по подневну смену
Учионица 009

ДЕЈАН МИЛАНОВИЋ
ПО ПОТРЕБИ
Учионица 215

ОЛИВЕРА РАДУЛОВИЋ
– понедељак нулти час економика и организација саобраћаја
– уторак нулти час интегрални транспорт
Учионица 015

НАТАША РАДОЈЕВИЋ
Петак после 7. часа (саобраћајна смена пре подне)
Учионица 015

ТАЊА АРСИЋ
Сваки дан после седмог часа када је саобраћајна смена пре подне
Учионица 206

СВЕТЛАНА ВЕЛИЧКОВИЋ
ПО ПОТРЕБИ

ИВАН ПЕТРОВИЋ
ПО ПОТРЕБИ
Учионица 207

СЛАВКА МАРКОВИЋ
– уторак – претчас за по подневну смену
– петак – претчас за по подневну смену
Учионица 213

ДРАГАН ОБРАДОВИЋ
МЕХАНИЗАЦИЈА- ПО ПОТРЕБИ
Прописи – понедељак – претчас у по подневној смени
Учионица 212

РАДОВАН МУШКИЊА
Моторна возила – трећи разред – уторак – 13:20-14:00
Моторна возила – четврти разред – четвртак – 13:20-14:00
Учионица 216

НЕМАЊА ЋЕВАП
– уторак – 7. час
Учионица 303

МИЛИЦА ВУКАШИНОВИЋ
среда – претчас у по подневној смени
четвртак- претчас у по подневној смени
петак- претчас у по подневној смени
Учионица 217

МАРКО ПОПОВИЋ
ПО ПОТРЕБИ
Учионица 214

РАДМИЛО ЂОКОВИЋ
Петак претчас

ГОРДАНА ГИЉАН
Сваки други понедељак када је саобраћајна смена по подне

ДРАГАН УЗЕЛАЦ
Понедељак 7. час

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
По потреби

МИЛОРАД РИСТИВОЈЧЕВИЋ
Понедељак 7. час

ЈЕЗИЦИ

БЛАЖЕНКА МИХАЈЛОВИЋ
понедељак – 7. час (13:10)
Учионица 214

МАРИЈА ГОЛУБОВИЋ
По потреби у саобраћајној смени

СОФИЈА АПОСТОЛОВИЋ
Петак- саобраћајна пре подне од 13:45- 14:30
саобраћајна по подне од 13:10- 13:55

АЛЕКСАНДРА ПЕЦИКОЗА
Петак – 7. час или претчас

НАДА МИХАЈЛОВИЋ АРСЕНИЈЕВИЋ
Четвртак 13:10

САЊА РУЖИЋ
Понедељак – I разреди – после 7. часа пре подне
Среда – II разреди – после 7. часа пре подне
Четвртак – III разреди – после 7. часа пре подне
Петак – IV разреди – после 7. часа пре подне