субота , мај 18 2024

Делатност

Основна делатност у раду наше школе је образовање и оспособљавање ученика за рад на експлоатацији и одржавању моторних возила, образовање одраслих кроз доквалификације, преквалификације у подручјима рада: саобраћај, машинство, електротехника и хемија

Саобраћајно-техничка школа поред основне делатности регистрована је у привредном суду и за обављање проширених делатности и то:

  1. Оспособљавање кандидата за возаче моторних возила и обављање возачких испита за категорије “А”, “Б”, “Ц”, “Д”, и “Е” категорије, организовање курсева и испита за стручно усавршавање стицање права обављања одређених услуга, стицање посебних знања из области као што су: управљање моторним возилима, повремених провера знања и стручности возача, познавање града Београда и прописа о ванлинијском превозу у Београду (за такси возаче), превоз опасних материја у друмском и градском саобраћају, прање и подмазивање и заштита моторних возила и др.
  2. Оправка, одржавање друмских моторних возила.
  3. Трговина на мало, возилима и деловима
  4. Превоз путника у друмском саобраћају
  5. Технички преглед.