среда , 29 марта 2023

Ценовник – ванредно образовање

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ СТЕПЕН

Уписнина по разреду6000,00 РСД
Усмени испит1000,00 РСД
Ипит са писменим задатком1100,00 РСД
Испит Практична настава1200,00 РСД
Завршни испит3000,00 РСД
Завршни испит за аутоелектричаре5000,00 РСД
Испит Основе практичних вештина1200,00 РСД
Испит Електрични и елктронски системи на возилима2000,00 РСД
Матурски испит5000,00 РСД

ПЕТИ СТЕПЕН

Школарина8500,00 РСД
Школарина за инструкторе10000,00 РСД
Испит1400,00 РСД
Практична настава2000,00 РСД
Специјалистички испит4500,00 РСД
Тест и вожња за А категорију5800,00 РСД
Тест и вожња за Б категорију6200,00 РСД
Тест и вожња за Ц категорију6500,00 РСД
Тест и вожња за Д категорију65000,00 РСД
Вожња за Е категорију4000,00 РСД