петак , мај 31 2024

Образовни профили – ванредно образовање

САОБРАЋАЈ

III СТЕПЕН
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
IV СТЕПЕН
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИКУ И ШПЕДИЦИЈУ
V СТЕПЕН
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – ИНСТРУКТОР
ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА – СПЕЦИЈАЛИСТА
ВОЗАЧ АУТОБУСА – СПЕЦИЈАЛИСТА
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА – СПЕЦИЈАЛИСТА
ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА – СПЕЦИЈАЛИСТА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

III СТЕПЕН
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
V СТЕПЕН
АУТОЕЛЕКТРИЧАР – СПЕЦИЈАЛИСТА

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

III СТЕПЕН
АУТОМЕХАНИЧАР – АУТОЛИМАР – БРАВАР
IV СТЕПЕН
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
V СТЕПЕН
АУТОЛИМАР – СПЕЦИЈАЛИСТА
АУТОМЕХАНИЧАР – СПЕЦИЈАЛИСТА
БРАВАР – СПЕЦИЈАЛИСТА

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

III СТЕПЕН
ЛАКИРЕР
V СТЕПЕН
АУТОЛАКИРЕР – СПЕЦИЈАЛИСТА