понедељак , мај 20 2024

Пут којим се ређе (безбедно) иде

Екипа ученика и наставника Саобраћјно-техничке школе успешно завршила пројекат “Пут којим се ређе (безбедно) иде” са којим учествује на светском такмичењу школа у пројектима у безбедности саобраћаја Your Ideas Your Initiatives 2015-2016. У пројекту је учествовало преко 150 ученика наше школе, а намењен је повећању безбедности пешака који гравитирају улици Цара Душана. У оквиру активности изведен је перфораманс на раскрсницама Цара Душана-Банатска и Цара Душана-Наде Димић, као и едукација ученика 3.разреда о.ш. “Горнај Варош” и о.ш. “Соња Маринковић”.