понедељак , јун 3 2024

Математика може и овако

Тригонометријске функције

Графици тригонометријских функција  y=a sin (bx+c) на часу у другом разреду техничара друмског саобраћаја професорке Сунчице Марић

Тип часа: обрада новог градива

Наставне методе: комбинована, АУН, показно-илустративна

Облик рада: фронтални, групни, индивидуални