sreda , 29 marta 2023

Taksisti

ISPIT ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA ZA GRAD BEOGRAD

Na osnovu saglasnosti Ministarstva prosvete Republike Srbije, broj 022-05-00249/96-03 od 10.12.1996. godine, u Saobraćajno-tehničkoj školi se organizuje i sprovodi ispit za taksi vozače za grad Beograd. Pripremna nastava je podeljena na tri dela:

1. POZNAVANJE GRADA BEOGRADA
Poznavanje uluca u gradu (20 časova)
Utvrđivanje najkraćih pravaca na putu od polazišta do odredišta putnika (20 časova)
Poznavanje lokacija najvažnijih objekata u gradu (20 časova)

2. OPŠTI PROPISI KOJI REGULIŠU DELATNOST TAXI PREVOZA
Zakon o privatnim preduzetnicima (6 časova)
Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (8 časova)
Odluka o auto – taxi prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (7 časova)

3. POZNAVANJE STRANOG JEZIKA (engleski) -15 časova

ŽIRO RAČUN: 840-1807666-12
POZIV NA BROJ: 05-200
IZNOS UPLATE: 30000,00 RSD