субота , јул 13 2024

Јавне набавке

Јавне набавке 2021

План јавних набавки за 2021. годину

Јавне набавке 2020

Јавна набавка – Набавка електричне енергије бр. 2/20
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка погонског горива бр. 1/20
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење бр. 1
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за поднодношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2019

Јавна набавка – Санација тоалета у школи бр. 3/19
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка електричне енергије бр. 2/19
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка погонског горива бр. 1/19
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2018

Јавна набавка – Студијско путовање за ученике III и IV разреда бр. 5/18
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питање и одговор бр. 1
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о измени уговора о јавној набавци

Јавна набавка – Путничка возила бр. 4/18
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка електричне енергије бр. 3/18
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка половног теретног возила за обуку ученика бр. 2/18
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка погонског горива бр. 1/18
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питање и одговор бр. 1
Питање и одговор бр. 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2017

Јавна набавка – Набавка услуге организације студијског путовања за ученике III и IV разреда бр. 5/17
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговор бр. 1
Измена конкурсне документације бр. 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка радова – Kречење учионица и кабинета школе бр. 4/17
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Набавка електричне енергије бр. 3/17
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – Санација улазног степеништа у главну зграду школе бр. 2/17
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка погонског горива бр. 1/2017
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2016

ЈАВНА НАБАВКА – РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЛАЧИОНИЦА И ТОАЛЕТА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ УЗ ПРАТЕЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ РАДОВЕ бр. 4/2016.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА бр. 3/2016.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ бр. 1/2016.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2015

ЈАВНА НАБАВКА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРОСТОРИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ И НАБАВКА КОТЛА бр. 5/2015
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА СТОЛАРСКИХ РАДОВА И УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ бр. 4/2015
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ бр. 3/2015
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ТЕРЕТНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА бр. 2/2015
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питање и одговор бр. 1
Питање и одговор бр. 2
Обавештење о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА бр. 1/2015
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2014

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2014
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда