utorak , 28 juna 2022

Realizacija nastave u bloku – obuka vožnje B i C kategorije naših učenika

Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa realizacijom nastave u bloku – obuke vožnje B i C kategorije naših učenika.

Dopis smo dobili na naš zahtev koji smo uputili MPN-u povodom odluke Vlade RS da se pravnim licima koja se bave osposobljavanjem kandidata za vozače odobri praktična obuka kandidata.