utorak , 28 juna 2022

Praktična nastava u našoj školi

Savremen pristup realizaciji nastave:

  • Realizacija nastave uz pomoć savremenih multimedijalnih, video i audio nastavnih sredstava
  • Korišćenje interaktivnih tabli i tablet uređaja
  • Mogućnost praćenja nastave preko interneta, platforma za učenje na daljinu i Android aplikacija
  • Interaktivni pristup profesora nastavnom procesu
  • Problemski postavljena nastava i povezivanje sadržaja jednog predmeta sa sadržajem drugih predmeta

Organizator praktične nastave je Radomir Ponoš.

Pogledajte prezentaciju praktične nastave u našoj školi: