петак , мај 24 2024

Учешће Саобраћајно-техничке школе у пројекту DESCO

Саобраћајно-техничка школа је као партнер  школе из Хрватске (Školа za cestovni promet Zagreb), уз сарадњу школе из Финске (Kouvolan kaupunki – City of Kouvola) и Француске (Lycee Marechal Leclerc) постала учесник ЕУ пројекта – пример добре праксе – Driver Exchange Skill Competition (DESCO Erasmus+ KA2 Project). Пројекат је започет 2019. године и замишљен је као низ едукација наставника у свакој од школа учесница пројекта, у циљу размене искустава наставника и преношења знања ученицима образовног профила возач моторних возила, а требало би да резултира завршним такмичењем које би у склопу пројекта било одржано у Загребу 2021. године.  Тим поводом је у Загребу 04.11.2019. одржан први у низу састанака тимова ових школа, са циљем међусобног упознавања учесника пројекта, упознавања са самим пројеком као и договора о даљим активностима усмереним ка реализацији пројекта. Такође су представници наведених школа имали задатак да све учеснике упознају са образовним системом у својој земљи као и са својом школом, са посебним освртом на образовни профил возач моторних возила. Нашу школу је представио тим у следећем саставу: Мацура Мирослав (директор), Поповић Марко (наставник саобраћајне групе предмета) и Величковић Светлана (наставник саобраћаје групе предмета). На састанку је заказан следећи сусрет у Финској почетком фебруара 2020. године.