понедељак , јун 3 2024

Контакт

Саобраћајно-техничка школа
Цара Душана 262
11080 Земун

Директор школе

Мирослав Мацура
Тел: 011/7359-222
E-mail: direktor@saobteh.edu.rs

Секретар школе

Невена Продановић, дипл.правник
Тел: 011/7359-221
E-mail: sekretar@saobteh.edu.rs

Секретаријат школе

Тел: 011/2615-224

Набавке

E-mail: nabavke@saobteh.edu.rs

ПП служба

Сузана Боговац, педагог школе
Слађана Јањетовић, психолог школе
E-mail: pp@saobteh.edu.rs
Тел: 011/7359-224

Шеф рачуноводства

Светлана Папић, дипл. економиста
Тел: 011/3167-481

Благајна

Тел: 011/7359-223

Помоћници директора

САОБРАЋАЈНА СМЕНА: Томислав Нађ
МАШИНСКА СМЕНА: Горан Цвијовић
Тел: 011/7359-225
E-mail: pomocnik@saobteh.edu.rs

Организатор образовања ванредних ученика

Жељко Радошевић
064/896-7622
E-mail: vanredni@saobteh.edu.rs

Служба за редовне ученике

Тел: 011/7359-226

Служба за ванредне ученике

Тел: 011/2612-127

Организатор центра за обуку возача

Слободан Митровић, дипл.инж.саоб.
E-mail: autoskola@saobteh.edu.rs

Организатори практичне наставе

САОБРАЋАЈНА ПРАКСА: Драган Обрадовић
МАШИНСКА ПРАКСА: Нина Шљивар

Библиотека

Тел: 011/7359-227