sreda , 29 marta 2023

Istorijat

Uredbom Vlade FNRJ od 30.08.1948. godine (“Sl.list FNRJ” br.75/1948) osnovan je Autosaobraćajni tehnikum u Zemunu. Nastava u Autosaobraćajnom tehnikumu otpočela je na dan 04.oktobra 1948. godine u prostorijama bivše kafane “Pešić” u ul. cara Dušana u Zemunu. Prvo školsko zvonce odjeknulo je u kafanskim prostorijama pretvorenim u učionice. Prvi direktor je bio Toma Sekerez.

Autosaobraćajni tehnikum je otpočeo da radi sa dva odeljenja od ukupno 60 učenika. Jedno odeljenje je bilo saobraćajnog smera, a drugo remontnog smera. U toku šk. 1948/49. godine Autosaobraćajni tehnikum je preimenovan u Autosaobraćajnu tehničku školu. Ova škola je radila kao samostalna do 1961.godine. Krajem jula 1961.godine Autosaobraćajna tehnička škola i Škola sa praktičnom obukom za vozače motornih vozila su se spojile i tako konstituisale Školski centar za drumski saobraćaj u Zemunu. Škola za vozače motornih vozila je osnovana 1949.godine u Beogradu pod nazivom “Šoferska škola”.

Septembra 1948. godine na zahtev Glavne direkcije metalske i radio industrije osnovana je u Beogradu “Stručna škola za učenike u privredi br.4”, koja je nešto kasnije preimenovana u Automehaničarsku školu za učenike u privredi. Ova škola je 01.10.1966.godine ušla u sastav Školskog centra za drumski saobraćaj u Zemunu. 1968. godine pomenuti školski centar je preimenovan u Automobilski školski centar. 1974. godine Automobilski školski centar je konstituisan kao radna organizacija koja u svom sastavu ima dve osnovne organizacije udruženog rada: Autosaobraćajnu tehničku školu i Automehaničarsku školu za KV radnike.

Godine 1981. Automobilski školski centar je preimenovan u Autosaobraćajni obrazovni centar, a 1986.godine u Autosaobraćajni školski centar “Branko Pešić”. Centar se 1992.godine podelio na dve samostalne škole: Autosaobraćajnu tehničku školu i Automehaničarsku školu. Novembra 1993.godine Automehaničarska škola je preimenovana u Autotehničku školu.

Zajedničkom odlukom iz meseca decembra 1994.godine pomenute dve škole su se spojile u Saobračajno-tehničku školu.