subota , 4 februara 2023

Zaposleni

KVALIFIKACIONA STRUKTURA KADROVA

Red. brojPrezime i imePoslovi i zadaciStručna sprema fakultet (grupa)stručni ispit% rad. vremenaGod. stažau školi od
1.Macura Miroslavdirektor školeTehnološki fakultet -metalurgijada1002324.09.01.
2.Nađ Tomislavpomoćnik direktora saobraćajne smene i profesor za predmet Motori i motorna vozilaSaobraćajni fakultetda1002311.10.93.
3.Cvijović Goranpomoćnik direktora mašinske smene i profesor za predmet Merenje i kontrolisanjeMašinski fakultet -proizvodno mašinstvoda1002322.01.96.
4.Ponoš Radomirorganizator praktične nastave saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet -drumski saobraćajda1003216.09.02.
5.Kaurin Gordanaorganizator praktične nastave mašinske, elektro i hemijske strukeMašinski fakultet -motori i motorna vozilada1003401.12.87.
6.Mitrović Slobodanorganizator COVSaobraćajni fakultet -drum. i grad. saobraćajda1001701.09.02.
7.Radošević Željkoorganizator sektora za obrazovanje vanrednih učenika i profesor za predmet Blok nastava saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet – drumski i grad. saobraćajda1002319.09.94.
8.Janjetović Slađanaškolski psihologFilozovski fakultet -grupa psihologijada1002201.09.96.
9.Bogovac Suzanaškolski pedagogFilozofski fakultet -grupa pedagogijada1002809.11.94.
10.Prodanović Nevena (na određeno, trudničko bolovanje)sekretar školePravni fakultetda100413.01.14.
11.Jovanović Aleksandarsekretar školePravni fakultetda100501.11.16..
12.Papić Svetlanašef računovodstvaEkonomski fakultetda1002901.11.09.
13.Milošević Nadaprofesor Srpskog jezika i književnostiFilološki fakultet -srp. jezik i jugosl. knjiž.da1002501.02.93.
14.Golić Ljiljanaprofesor Srpskog jezika i književnostiFilološki fakultet -srp. jezik i jugosl.  knjiž.da1002301.09.94.
15.Mr Aleksandra Nikolić-Matićprofesor Srpskog jezika i književnostiFilozofski fakultet -magistar književ. naukada1002401.10.00.
16.Veselinović Tanjaprofesor Srpskog jezika i književnostiFilozofski fakultet -srpska književnost i jezikda1001631.01.07.
17.Kovačević Marinaprofesor Srpskog jezika i književnostiFilozofski fakultet -Master srpska književnost i jezikda100821.12.10.
18.Bojović IvanabibliotekarFilološki fakultet -srp. jezik i jugosl.  knjiž.da1001910.09.01.
19.Sloboda-Anđelković Marija (na određeno)profesor Srpskog jezika i književnostiFilološki fakultet -srp. jezik i jugosl.  Knjiž.ne67 13.12.16.
20.Dragana Čejović (trudničko bolovanje)profesor Srpskog jezika i književnostiFilološki fakultet -srpska književnost i jezikne100901.09.11
21.Rađenović Manuela (zamena za Čejović D.)profesor Srpskog jezika i književnostiFilološki fakultet -srpska književnost i jezikne100401.09.14.
22.Dugalić DanijelabibliotekarFilološki fakultet – opšta književnost i teorija književn.da50 08.03.17.
23.Pušonjić Svetislav (na određeno)profesor Srpskog jezika i književnostiFilološki fakultet -srpska književnost i jezikda100402.09.16.
24.Bajić Veliborkaprofesor Likovne kulture i Građanskog vaspitanjaAkademija lepih umetnostida100731.10.08.
25.Jović Momčiloprofesor za predmet Muzička umetnostFakultet muzičkeumetnostida602504.09.13.
26.Mihajlović Blaženkaprofesor Engleskog jezikaFilološki fakultet -engleski jezikda1003101.09.92.
27.Živković Milanprofesor Engleskog jezikaFilološki fakultet -engleski jezikda1001818.11.08.
28.Ružić Sanjaprofesor Engleskog jezikaFilološki fakultet -engleski jezikda1001320.04.04.
29.Golubović Marijaprofesor Engleskog jezikaFilološki fakultet -engleski jezikne100817.08.09.
30.Radić Irena (na određeno – 5% zamena za Pavlović D. I 34% slobodnih čas.)profesor Engleskog jezikaFilološki fakultet -engleski jezikne39429.01.13.
31.Daniela Pavlović (61% zamena za Nikolić M. i 39% svojih časova)profesor Engleskog jezikaFilološki fakultet -engleski jezikne100616.03.11.
32.Marija  Nikolić (na bolovanju)profesor Engleskog jezikaFilološki fakultet -engleski jezik i književnostda50913.09.10.
33.Pecikoza Aleksandra (na određeno)profesor Ruskog jezikaFilološki fakultet -ruski jezikne89604.09.13.
34.Sofija Apostolovićprofesor Nemačkog jezikaFilološki fakultet -nemački jezikne892717.01.11.
35.Belovuković Nada (na određeno)profesor Francuskog jezikaFilološki fakultet -francuski jezikda71801.09.14.
36.Sanja Lakić (na bolovanju)profesor MatematikePMF - matematikada100822.10.10.
37.Vulović Ljubicaprofesor MatematikePMF - matematikada1002011.09.06.
38.Marić Sunčicaprofesor MatematikePMF - matematikada1002501.09.01.
39.Mr. Kukić Tatjanaprofesor MatematikePMF - matematikaspec. nastave matematikeda1002322.01.96.
40.Miljković Slađanaprofesor MatematikePMF - matematikada1001631.08.07.
41.Živković Anaprofesor MatematikePMF - matematikada1001031.08.07
42.Korugić Žaklinaprofesor MatematikePMF - matematikada89701.02.11.
43.Bulajić Bratislavprofesor MatematikeMatematički fakultet – diplomirani matematičarda100512.12.11
44.Stevanović Ana (zamenaza Lakić Sanju)profesor MatematikePrirodno matematički fakultet Novi Sadne100601.10.14.
45.Ivana Stamenković (na određeno)profesor MatematikePMF - matematikane56501.09.16.
46.Avramović Snežanaprofesor Računarstva i informatikeFON – smer za informacione sistemeda1002120.09.95.
47.Rakić Jasminaprofesor Računarstva i informatikeTehnički fakultet–informatika u obrazovanjuda1002514.02.00.
48.Mr. Nedeljković Vesnaprofesor Računarstva i informatikeFON – smer zainformacione sistemeda1002206.03.95.
49.Lukić Duškostručni saradnik u obrazovanju vanrednih učenika, profesor Računarstva i informatikeFON – kadrovsko–kibernetski smerda102307.03.94.
50.Mančić Jasminaprofesor Fizičkog vaspitanjaFakultet sporta i fizičkog vaspitanjada702203.09.13.
51.Stojanović Mirjanaprofesor Fizičkog vaspitanjaFakultet za fizičkovaspitanjeda1001201.09.09.
52.Đurić Markoprofesor Fizičkog vaspitanjaFakultet za fizičkovaspitanjeda1001516.09.02.
53.Masnikosa Ilijaprofesor Fizičkog vaspitanjaFakultet za fizičkovaspitanjeda1004013.10.95.
54.Mirkov Jovanprofesor Fizičkog vaspitanjaFakultet za fizičkovaspitanjeda203001.09.15.
55.Perović Dušanprofesor Fizičkog vaspitanjaFakultet za fizičkovaspitanjeda1101801.09.98.
56.Dragić Jasminaprofesor GeografijePMF – geografijada1001715.01.01.
57.Kmezić Aleksandraprofesor GeografijePMF – geografijada501203.09.09.
58.Miladinović Snežanaprofesor IstorijeFilozofski fakultet–istorijada1002309.09.93.
59.Pavlović Vesnaprofesor IstorijeFilozofski fakultet–istorijada1003001.09.92.
60.Bogojević Sandraprofesor IstorijeFilozofski fakultet–istorijane50908.09.09.
61.Đorđević Natašaprofesor IstorijeFilozofski fakultet–istorijada151220.09.06.
62.Bašić Sanjaprofesor za predmet Ustava i prava građana, Sociologija sa pravima građana i Građansko vaspitanjePravni fakultetda1001701.02.01.
63.Živaljević Sonja (na određeno)profesor za predmet Sociologija i Građansko vaspitanjeFilozofski fakultet–sociologijane202602.12.13.
64.Novaković Danijelaprofesor za predmet Sociologija i Sociologija sa pravima građanaFilozofski fakultet–sociologijada501815.09.15.
65.Milanković Aleksandar (na određeno)profesor FilozofijeFilozofski fakultet–filozofijane70204.02.15.
66.Radusinović
Dubravka (na određeno)
profesor za predmet Saobraćajna psihologijaFilozofski fakultet–psihologijane80401.03.13.
67.Matijaš Tatjanapedagog i profesor Građanskog vaspitanjaFilozofski fakultet–grupa za pedagogijuda1001501.09.04.
68.Branković Predragprofesor Verske nastaveBogoslovski fakultetda1001501.09.02.
69.Maljković Ljubišaprofesor Verske nastaveBogoslovski fakultetda1001401.09.03.
70.Senad Hajrovićprofesor Verske nastaveFakultet Islamskih nauka Beogradne10  
71.Damjanac Tatjanaprofesor FizikePMF – fizikada1001506.01.06.
72.Pavlović Mirjanaprofesor Fizike i Tehničke fizikePMFda1001810.05.01.
73.Vesna Ćorovićprofesor Fizike i Fizičk hemijeFakultet fizičke hemijeda201001.09.10.
74.Čukanović Milenaprofesor Biologije i Ekologije i zaštite životne sredinePMF – biologijada602801.09.01.
75.Uzelac Desankaprofesor za predmet Ekologija i zašt. živ. sredinePMF – biologijada351406.01.06.
76.Lazić Slavicaprofesor za predmete: Hemija i Fizička hemijaPMF – hemijada501805.09.14.
77.Milivojević Snežana (na određeno)profesor za predmete: Opšta hemija, Mašine, aparati i operacije sa automatikom, Zaštitne prevlake, Korozija i zaštita materijala, Tehnologija sa praktičnom nastavom( praksa i blok)Tehnološki fakultetne1001310.09.14.
78.Vesna Panić (zamenaza Miroslava Macuru)profesor za predmete: Tehnologija sa praktičnom nastavom (teorija, praksa i blok), Tehnologija boja i lakova i Tehničko crtanje)Tehnološki fakultetne1031615.02.11.
79.Čavić Ankaprofesor za predmete: Tehnologija materijala, Tehnologija sa praktičnom nastavom (praksa i blok) i Mašine, aparati i operacije sa automatikomTehnološko – metalurškifakultet – neorgan. smerda1001713.03.00.
80.Ana Marinkovićprofesor za predmete: Opšta hemija (teorija i blok),  Organska hemija (teorija i vežbe), Fizička hemija i Tehnički materijaliTehnološki fakultet–hemijsko inženjerstvone101704.09.07.
81.Slavica Novaković (na određeno )profesor za predmet: HemijaHemijski fakultet – diplomirani hemičarne60601.09.11.
82.Dejan Milanovićprofesor za predmete: Tereti u saobraćaju i mehanizacija pretovara, Bezbednost saobraćaja i Organizacija prevozaSaobraćajni fakultet-drumski saobraćajda1001613.09.02.
83.Giljan Gordanaprofesor za predmete: Saobraćajni sistemi, Roba u logistici, Mehanizacija pretovara, Sredstva unutrašnjeg transporta, Unutrašnji transport, Praktična nastava i Blok nastava saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet–integ. i indus. transportda1001901.11.00.
84.Sretenović Natašaprofesor za predmete: Organizacija prevoza, Umutrašnji transport, Špedicija i Organizacija prevozaSaobraćajni fakultet–drumski sapbraćajda1001301.09.04.
85.Kordić Biljanaprofesor za predmet: Praktična nastava i blok nastava saobraćajne strukeSaobraćajni fakultetda1002701.08.03.
86.Radulović Oliveraprofesor za predmete: Bezbednost saobraćaja, Tereti u saobraćaja i mehanizacija pretovara, Organizacija prevoza i Ekonomika i organizacija saobraćajaSaobraćajni fakultet–drumski saobraćajda1002801.09.89.
87.Marković Slavkaprofesor za predmete: Osnovi puteva i ulica, Špedicija i Regulisanje saobraćajaSaobraćajni fakultet–drumski saobraćajda1002704.09.91.
88.Mr. Muškinja Radovanprofesor za predmet Saobraćajni sistemi i Motori i motorna vozilaSaobraćajni fakultet–drumski saobraćajda1002831.05.01.
89.Ristivojčević Miloradprofesor za predmete: Integralni transport, Upravljanje transportnim procesima, Špedicija i blok nastava saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet–indus. i integr. transportda802205.09.95.
90.Đoković Radmiloprofesor za predmete: Garaže, servisi i parkirališta i Praktična nastava saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet–drum. i grad. saobraćajda1002305.02.96.
91.Rosić Miraprofesor za predmete: Saobraćajni sistemi, Motori i motorna vozila, Poslovanje saobraćajnih preduzeća, Garaže, servisi i parkirališta i blok nastava saobraćajne strukeFakultet teh. nauka–drum. i gradski saobraćajda1001302.09.04.
92.Nikolić Miraprofesor za predmet: Praktična nastava saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet–drumski saobraćajda1002705.09.91.
93.Popović Markoprofesor za predmete: Tehničko crtanje i SkladištaSaobraćajni fakultet–drum. i gradski saobraćajda10912.11.07.
94.Obradović Draganprofesor za predmete:  Motori i motorna vozila, Regulisanje saobraćaja, Transportno pravo i šredicija i Bezbednost saobraćajaSaobraćajni fakultet–drum. i gradski saobraćajda1001003.09.07.
95.Arsenović Aleksandarprofesor za predmete: Bezbednost saobraćaja, Saobraćajna infrastruktura i Praktična nastavaSaobraćajni fakultet–drumski i grad. saobraćajda1002003.09.97.
96.Latinović Draganprofesor za predmete: Praktiča nastava i blok saobraćajne strukeSaob. fak. – drum. i grad.saobraćajda1002911.10.94.
97.Gopić Branislavprofesor za predmete: Saobraćajni sistemi, Bezbednost saobraćaja, Praktična nastava i blok saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet–drumski i grad. saobraćajda1002202.03.95.
98.Arsić Tanjaprofesor za predmete: Tereti u saobraćaju, Saobraćajni sistemi, Bezbednost saobraćaja, Ekonomika i organizacija saobraćaja, Održavanje sredstava unutrašnjeg transporta i Blok nastava saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet–drumski saobraćajda1001301.09.04.
99.Ivan Petrovićprofesor za predmete: Garaže, servisi i parkiralištaSaobraćajni fakultet–drumski saobraćajne40709.12.10.
100.Ćukić Draganprofesor za predmete: Prevoz putnika i robe, Motori i motorna vozila i ŠpedicijaSaobraćajni fakultet–drumski saobraćajda1003501.09.04.
101.Smiljanić Nenadprofesor za predmete: Praktična nastava i blok saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet–drumski i gradski saobr.da1002328.02.94.
102.Đukić Zoranprofesor za predmete: Praktična nastava i blok saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet-drumski saobraćajda1003531.03.82.
103.Tintor Zoranprofesor za predmete: Praktična nastava i blok saobraćajne strukeSaobraćajni fakultet–drum. i grad. saobraćajda1003408.09.91.
104.Ajdinović Mihajloprofesor za predmet Praktične nastava saobraćajne strukeViša saobraćajna školada1003505.04.82.
105.Uzelac Draganprofesor za predmete:  Motorna vozila i Tereti u saobraćaju sa integralnim transportomSaobraćajni fakultetda1002007.03.05.
106.Svetlana Veličkovićprofesor za predmet Regulisanje saobraćajaSaobraćajni fakultetda10801.09.09.
107.Stanojević Aleksandarprofesor za predmete: Praktična nastava i blok saobraćajne strukeVozač instruktor–specijalistada1001901.10.01.
108.Rnić Momirprofesor za predmete: Praktična nastava i blok saobraćajne strukeVozač instruktor–specijalistada1003312.05.03.
109.Ilić Tomislavprofesor za predmete: Motori SUS, Motorna vozila, Eksploatacija i održavanje motornih vozila( teorija i vežbe),Dizel motori i blok nastavaMašinski fakultet–motorna vozilada1022524.02.03.
110.JelićZoran (bolovanje)profesor za predmete: Tehnologija obrazovnog profila, Motori SUS, OTO motori, Motorina vozila, Mašinski materijali i blok nastavaMašinski fakultet–smer motorna vozilada1003522.02.88.
111.Radojević Nebojša (zamena za Jelić Z.)profesor za predmete: Tehnologija obrazovnog profila, Motori SUS, OTO motori, Motorina vozila, Hemija i mašinski materijali i blok nastavaMašinski fakultet–smer motorna vozilane1002510.09.15.
112.Jovanović Zoranprofesor za predmete: Elementi automatizacije motornih vozila, Hidraulika i pneumatika, Mehanika, Tehnička mehanika i Tehničko crtanjeMašinski fakultet–automatsko upravljanjeda1002904.09.87.
113.Lekić Nadaprofesor za predmete: Tehnologija obrade, Osnove mašinstva i Tehnologija obrazovnog profilaMašinski fakultet grupaza motore i motorna voz.da1002403.09.01.
114.Papić Dejanprofesor za predmete: Tehničko crtanje i Mašinski elementiMašinski fakultetda1001601.09.08.
115.Milojević Radojeprofesor za predmet MehanikaPMF – mehanikada1003313.11.89.
116.Šljivar Ninaprofesor za predmete: Mašinski elementi, Tehničko crtanje, Merenje i kontrolisanje i Praktična nastavaMašinski fakultet–aerokosmotehnikada1012608.09.95.
117.Škundrić Nadaprofesor za predmete: Mašinski elementi, Eksploatacija i održavanje motornih vozila(teorija) i Tehničko crtanjeMašinski fakultetda1003501.09.15.
118.Valentina Mitrović-Šljivarprofesor za predmete: Mašinski materijali, Hemija i mašinski materijali, Tehničko crtanje, Mašinski elementi, Termodinamika i blok nastavaMašinski fakultetda1011623.03.17.
119.Blagojević Zoranprofesor za predmete: Organizacija rada, Preduzetništvo i Organizacija poslovanjaFON – organizacijaproizvodnjeda802207.09.94.
120.Bujanić Branislavaprofesor za predmet: Mašinski elementiMašinski fakultetda203027.02.17.
121.Burlica Miladaprofesor za predmete: Elektronika, Električna merenja, Električna merenja i elektronika i Praktična nastavaETF – autom. i elekt.da1022725.01.93.
122.Petrović Svetlanaprofesor za predmete: Osnove elektrotehnike, Sistemi komfora, Sistemi panjenja OTO motora i blok nastavaETF – energetski smerda1032705.06.90.
123.Grulović Zoranprofesor za predmete:  Davači, Sistemi ubrizgavanja OTO motora, Sistemi stabilnosti i blok nastavaETF – energetski smerda1042028.01.97.
124.Rajka Vulinovićprofesor za predmete: Osnove elektronike i Električni i elektronski sistemi na vozilimaETF – energetski smerda1053206.09.10.
125.Milić Čedomir (na određeno)profesor za predmete: Električne mašine na vozilima, Nove tehnologije, Osnove elektrotehnike i blok nastavaETF – energetski smerne102525.05.12.
126.Janković Zoran(na određeno)profesor za predmete: Električne instalacije, Dizel motori, Osnove elektrotehnike, Električni i elektronski sistemi na vozilima i blok nastavaETF – energetski smerne104402.09.13.
127.Bukvić Vojonastavnik Praktične nastave mašinskeViša metalska školada1004026.12.88.
128.Stepanović Dragannastavnik Praktične nastave elektro strukeSpecijalista zaautoelektrikuda1003701.10.96.
129.Dejanović Dejannastavnik Praktične nastave elektro strukeSpecijalista zaautoelektrikuda1002812.09.02.
130.Srdić Dragan (na određeno)nastavnik Praktične nastave elektro strukeSpecijalista zaautoelektrikune923302.09.13.
131.Kuzmanić Vjekoslavnastavnik Praktične nastave mašinske strukeDiplomirani inženjer proizvodnog menadžmentada10032 17.11.86.
132.Ninković Jovonastavnik Praktične nastave mašinske strukeViša mašinska tehnička školada10240 08.09.96.
133.Antović Krstonastavnik Praktične nastave mašinske strukeViša metalska školada10034 01.09.95
134.Bogdanović Nikolanastavnik Praktične nastave mašinske strukeAutomehaničar V stepenstr. spreme – specijalistada10439 14.11.90.
135.Berber Miloradnastavnik Praktične nastave mašinske strukeVisoka tehnička škola strukovnih studijada10034 23.03.98.
136.Vidić Nebojšanastavnik Praktične nastave mašinske strukeAutomehaničar V stepenstr. spreme – specijalistada10441 .21.04.86.
137.Janićijević Radenastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor–specijalistada1003109.12.85.
138.Mladenović Vukašinnastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor–specijalistada1003801.09.84.
139.Vasić Prvoslavnastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor–specijalistada1003004.12.89.
140.Stojanović Zorannastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor–specijalistada1002810.06.95.
141.Topić Mladennastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor–specijalistada1003808.05.84.
142.Dukić Dejannastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor–specijalistada1001531.08.06.
143.Jovičić Jovicanastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor–specijalistada1002831.12.05.
144.Galović Slobodannastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor–specijalistada1001407.03.05.
145.Vladetić Dušan (neplaćeno)nastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor–specijalistada1001201.09.06.
146.Kostić Ljubišanastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor -specijalistada1001901.09.09.
147.Nenad Pavlovićnastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor -specijalistada1001113.09.10.
148.Pavković Dejan (na određeno)nastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor -specijalistane  1001202.09.13.
149.  nSpasojević Vladimir (zamena za Vladetić)nastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor -specijalistane  1001423.09.13.
150.Đorović Zoran (na određeno)nastavnik Obuke vožnjeVozač instruktor–specijalistada  1002818.09.13.
151.Zelenović Bojaknjigovođa – kontistaViša ekonomska škola-1003701.11.84.
152.Radičević SlađanablagajnikSrednja ekonomska škola-1002816.01.96.
153.Stokić Katarinatehnički sekretar – administrativni radnik u sekretarijatu školeGimnazija-1001115.08.06.
154.Dojkić Tanjaadministrativni službeniktehničar – specijalistadrumskog saobraćaja-1002318.09.93.
155.Bunčić Zoranvozač – nabavljač – kurirAutomehaničar–specijalista-1002501.10.91.
156.Rakin MilovandomarKV mašinbravar-1003423.09.94.
157.Ćirković Milenko (na određeno)domarV stepen mašinske struke-1001619.08.13.
158.Nikolić Slavkorukovalac centralnog grejanjaMašinistatermopostrojenja-1003318.12.95.
159.Stojanović ZorankurirVozač mot. Vozila – IIIstepen stručne spreme-1003631.03.97.
160.Božović VesnaspremačicaRačunovodstv. Tehničar-1002118.09.90.
161.Grujić BrankaspremačicaOsnovna škola-1003201.11.90.
162.Obradović RužicaspremačicaOsnovna škola-1003113.11.86.
163.Pavlović ZoricaspremačicaSaobraćajni tehničar-1003408.09.82.
164.Rusić SlavkaspremačicaOsnovna škola-1002820.09.91.
165.Hodžić SelimespremačicaOsnovna škola-1002203.09.94.
166.Pejić LjiljanaspremačicaIII poljoprivredne struke-100908.05.13.
167.Jovanović S. SvetlanaspremačicaOsnovna škola-1002826.10.96.
168.Stojanović RadmilaspremačicaOsnovna škola-1003001.03.90.
169.Urošević MirjanaspremačicaOsnovna škola-1002823.01.01.
170.Krstić VanjaspremačicaOsnovna škola-1001621.02.01.
171.Jovanović LjiljanaspremačicaOsnovna škola-1001101.06.06.
172.Ilić SpasenijaspremačicaOsnovna škola-1001901.09.09.
173.Damljanović SanjaspremačicaMašinski tehničar-1002001.09.09.
174.Spasić LjiljanaspremačicaTakstilni tehničar-1003201.09.09.
175.Jurišić SnežanaspremačicaIII stepen stručne spreme-1001323.08.04.
176.Maksutović HajrijaspremačicaOsnovna škola-1001108.02.06.
177.Kuzmanić ValentinaspremačicaPogonski električar za automatiku IV stepen-1002208.05.13.
178.Knežević SlavicaspremačicaIII stepen stručne spreme-1001225.02.11.
179.Obradović Viktorija (trudničko)spremačicaIII stepen stručne spreme-100819.03.12.
180.Đorđević Bajkić SlađanaspremačicaIV stepen stručne spreme-100303.12.12.
181.Opačić RužaspremačicaIII stepen stručne spreme-1001307.02.13.
182.Kostadinović SlavicaspremačicaVI stepen stručne spreme-1001011.01.17.