utorak , 28 juna 2022

Za nastavnike: Raspored obuka na daljinu za udaljeno učenje na Office 365 platformi

Raspored obuka na daljinu za udaljeno učenje na Office 365 platformi (fokus na Teams platformi prilagođenoj učenju na daljinu)

Prenosi predavanja su javni, a za pristup je potrebno instalirati Teams aplikaciju dostupnu na ovoj vezi, i pokrenuti link iz prozora internet pregledača.

PETAK 20.3.2020.  Pregled Office 365 aplikacija i deljenje dokumenata kroz Teams i OneDrive

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dat pregled usluga dostupnih na platformi Office 365 i biti napravljen uvod u deljenje dokumenata kroz veb aplikacijeTeams i OneDrive. 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati
19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

SUBOTA 21.3.2020.  Pristup Teams veb aplikaciji i osnovni rad sa učenicima u Teams-u

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dati scenario rada sa učenicima u Teams-u prilagođenom nastavi na daljinu.

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati
19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

PONEDELJAK 23.3.2020  Pregled Office 365 aplikacija i deljenje dokumenata kroz Teams i OneDrive

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dat pregled usluga dostupnih na centralizovanoj platformi Office 365 i biti napravljen uvod u deljenje dokumenata kroz veb aplikacijeTeams i OneDrive.

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati
19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati 

UTORAK 24.3.2020. Rad u veb aplikaciji OneNote-u kao digitalnoj beležnici i veza sa Teams centralnim čvorištem za nastavu na daljinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti predstavljen rad digitalne beležnice OneNote i njeno povezivanje sa Teams centralnim čvorištem za učenje na daljinu.

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati
19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

SREDA 25.3.2020. Preporuke i ideje za pripremu nastave na daljinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti date preporuke za pripremu nastave na daljinu: različiti scenariji, česti problemi i moguća rešenja, resursi za stručno usavršavanje nastavnika.

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati
19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

ČETVRTAK 26.3.2020.  Pristup Teams veb aplikaciji i osnovni rad sa učenicima u Teams-u

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dati scenario rada sa učenicima u Teams-u prilagođenom nastavi na daljinu.

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati
19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

SUBOTA 28.3.2020. Rad u veb aplikaciji OneNote-u kao digitalnoj beležnici i veza sa Teams centralnim čvorištem za nastavu na daljinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti predstavljen rad digitalne beležnice OneNote i njeno povezivanje sa Teams centralnim čvorištem za učenje na daljinu.

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati
19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

PONEDELJAK 30.3.2020. Preporuke i ideje za pripremu nastave na daljinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti date preporuke za pripremu nastave na daljinu: različiti scenariji, česti problemi i moguća rešenja, resursi za stručno usavršavanje nastavnika.

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati
19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

U narednih nekoliko dana Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će svim školama dostaviti dovoljan broj pristupnih naloga, tako da svi nastavnici i učenici mogu da koriste ovu platformu za udaljeno izvođenje nastave.

Platforma je izuzetno pogodna za pripremu digitalnih sadržaja, za interaktivnu onlajn nastavu, razmenu sadržaja, postavljanje zadataka i prikupljanje rešenja i odgovora. Platforma omogućava korišćenje veb aplikacija Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams, kao i drugih aplikacija dostupnih u paketu MS Office 365.

Dodatna uputstva su dostupna na adresi https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php