utorak , 28 juna 2022

Učešće Saobraćajno-tehničke škole u projektu DESCO

Saobraćajno-tehnička škola je kao partner  škole iz Hrvatske (Škola za cestovni promet Zagreb), uz saradnju škole iz Finske (Kouvolan kaupunki – City of Kouvola) i Francuske (Lycee Marechal Leclerc) postala učesnik EU projekta – primer dobre prakse – Driver Exchange Skill Competition (DESCO Erasmus+ KA2 Project). Projekat je započet 2019. godine i zamišljen je kao niz edukacija nastavnika u svakoj od škola učesnica projekta, u cilju razmene iskustava nastavnika i prenošenja znanja učenicima obrazovnog profila vozač motornih vozila, a trebalo bi da rezultira završnim takmičenjem koje bi u sklopu projekta bilo održano u Zagrebu 2021. godine.  Tim povodom je u Zagrebu 04.11.2019. održan prvi u nizu sastanaka timova ovih škola, sa ciljem međusobnog upoznavanja učesnika projekta, upoznavanja sa samim projekom kao i dogovora o daljim aktivnostima usmerenim ka realizaciji projekta. Takođe su predstavnici navedenih škola imali zadatak da sve učesnike upoznaju sa obrazovnim sistemom u svojoj zemlji kao i sa svojom školom, sa posebnim osvrtom na obrazovni profil vozač motornih vozila. Našu školu je predstavio tim u sledećem sastavu: Macura Miroslav (direktor), Popović Marko (nastavnik saobraćajne grupe predmeta) i Veličković Svetlana (nastavnik saobraćaje grupe predmeta). Na sastanku je zakazan sledeći susret u Finskoj početkom februara 2020. godine.