subota , 16 oktobra 2021

Učenje na daljinu

Kliknite na link svog odeljenja, a zatim na folder sa predmetom. Nastavnici će tu postavljati lekcije, uputstva za rad, pitanja, zadatke itd. Pogledajte svaki dan šta se nalazi u folderu i pažljivo pročitajte uputstva nastavnika.