среда , јун 5 2024

Простор

НазивБр. просторија
1.Учионица опште намене37
2.Учионица опште намене у сервису2+1
3.Кабинети – лабораторије8
4.Фискултурна сала1
5.Школске радионице23
6.Просторије за омладину1
7.Библиотека1

КАБИНЕТИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ

НазивБр. просторија
1.Електротехника1
2.Рачунарство и информатика2
3.Рачунар. и информат. у ЦОВ-у1
4.Физика1
5.Хемија1
6.Технологија образовног профила1
7.Машинство1
8.Кабинети огл. одељ. са рачунарима2

ШКОЛСКЕ РАДИОНИЦЕ

НазивБр. просторија
1.За ручну обраду и општу
машинску праксу
2
2.За машинску обраду1
3.За аутомеханичаре5
4.За аутолимаре 1
5.За аутоелектричаре2
6.За подручје саобраћај11
7.За технички преглед возила1

ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ

Назив Бр. просторија
1.Зборница велика и мале8
2.Канцеларије22
3.Стан домара1
4.Магацини3
5.Просторије за ресторан4
6.Котларница1
7.Санитарне просторије 1
8.Ходници, степеништа, оставе,
домарска радионица
и друге помоћне просторије
70
8.Складишта2

ЗЕМЉИШТЕ

НазивБр. просторија
1.Спортски терени изграђени1 комплекс
2.Полигон за обуку возача1
3.Зелене површине1