utorak , 28 juna 2022

Promocija dualnih obrazovnih profila – “Da znam šta radim”

U subotu, 13.aprila 2019.godine u auli Novosadskog sajma, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, prisustvovali smo  svečanom skupu sa još 13 škola, u kojima učenici pohađaju nastavu prema dualnom modelu. Organizacija manifestacije kao i prevoz učesnika je obezbedilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Našu školu su predstavljali učenici  2. razreda Tehničar za logistiku i špediciju i nastavnici Gordana Giljan i Milorad Ristivojčević. Prema utvrđenom protokolu, sve škole su prezentovale svoje obrazovne profile u raznim područjima rada. Pored naše učenice Milice Komendić,koja je prenela svoja iskustva tokom svog dosadašnjeg školovanja i naročito obavljanja praktične nastave, imali smo priliku da čujemo i utiske predstavnika  Gebruder Weiss-a, jedne od kompanija gde učenici koji pohađaju obrazovni profil Tehničar za logistiku i špediciju obavljaju praktičan deo nastave.

Po završetku predstavljanja svih 14 škola, koju su obavili učenici, direktori ili nastavnici, imali smo priliku da uz koktel razmenimo mišljenja, iskustva i predočimo moguće vidove šire saradnje između škola sa srodnim područjima rada i potom se vratimo u krug naše škole.