субота , јул 13 2024

Образовни профили – редовно образовање

САОБРАЋАЈ

ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИКУ И ШПЕДИЦИЈУ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА (ОГЛЕД)

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
АУТОЛИМАР

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ЛАКИРЕР