subota , 4 decembra 2021

Matematika može i ovako

Trigonometrijske funkcije

Grafici trigonometrijskih funkcija  y=a sin (bx+c) na času u drugom razredu tehničara drumskog saobraćaja profesorke Sunčice Marić

Tip časa: obrada novog gradiva

Nastavne metode: kombinovana, AUN, pokazno-ilustrativna

Oblik rada: frontalni, grupni, individualni