петак , децембар 6 2019
Почетна / Контакт

Контакт

Саобраћајно-техничка школа
Земун, Цара Душана 262

Директор школе

Мирослав Мацура
Тел: 011/7359-222
E-mail: direktor@saobteh.edu.rs

Секретар школе

Александар Јовановић, дипл.правник
Тел: 011/7359-221
E-mail: sekretar@saobteh.edu.rs

Набавке

E-mail: nabavke@saobteh.edu.rs

ПП служба

Сузана Боговац, педагог школе
Слађана Јањетовић, психолог школе
E-mail: pp@saobteh.edu.rs

Шеф рачуноводства

Светлана Папић, дипл. економиста
Тел: 011/7359-223

Помоћници директора

САОБРАЋАЈНА СМЕНА: Томислав Нађ
МАШИНСКА СМЕНА: Горан Цвијовић
Тел: 011/7359-225
E-mail: pomocnik@saobteh.edu.rs

Организатор образовања ванредних ученика

Жељко Радошевић
064/896-7622
E-mail: vanredni@saobteh.edu.rs

Организатор центра за обуку возача

Слободан Митровић, дипл.инж.саоб.
E-mail: autoskola@saobteh.edu.rs

Организатори практичне наставе

САОБРАЋАЈНА ПРАКСА: Радомир Понош
МАШИНСКА ПРАКСА: Гордана Каурин