четвртак , децембар 14 2017
Почетна / Контакт

Контакт

Саобраћајно-техничка школа
Земун, Цара Душана 262

Директор школе

Мирослав Мацура
Тел: 011/4000105
E-mail: direktor@saobteh.edu.rs

Секретар школе

Невена Продановић, дипл.правник
Тел: 011/4000103
E-mail: sekretar@saobteh.edu.rs

ПП служба

Сузана Боговац, педагог школе
Слађана Јањетовић, психолог школе
Тел: 011/4000102
E-mail: pp@saobteh.edu.rs

Шеф рачуноводства

Светлана Папић, дипл. економиста
Тел: 011/4000106

Помоћници директора

САОБРАЋАЈНА СМЕНА: Томислав Нађ
МАШИНСКА СМЕНА: Горан Цвијовић
Тел: 011/4000101
E-mail: pomocnik@saobteh.edu.rs

Организатор образовања ванредних ученика

Жељко Радошевић
Тел: 011/4000110, 011/4000113, 064/896-7622
E-mail: vanredni@saobteh.edu.rs

Организатор центра за обуку возача

Марко Поповић, дипл.инж.саоб.
Тел: 011/4000111, 011/4000112, 011/2618-021
E-mail: popovic.mar@gmail.com

Организатори практичне наставе

САОБРАЋАЈНА ПРАКСА:
МАШИНСКА ПРАКСА: Гордана Каурин