субота , јун 1 2024

Контакт – ванредно образовање

Служба за образовање ванредних ученика

Телефон: 011/2612-127
Факс: 011/2612-127
E-mail: vanredni@saobteh.edu.rs
Адреса: Земун, ул. Цара Душана 262

ЖИРО РАЧУН: 840-1807666-12
ПОЗИВ НА БРОЈ: 05-100