субота , јул 13 2024

Историјат

Уредбом Владе ФНРЈ од 30.08.1948. године (“Сл.лист ФНРЈ” бр.75/1948) основан је Аутосаобраћајни техникум у Земуну. Настава у Аутосаобраћајном техникуму отпочела је на дан 04.октобра 1948. године у просторијама бивше кафане “Пешић” у ул. цара Душана у Земуну. Прво школско звонце одјекнуло је у кафанским просторијама претвореним у учионице. Први директор је био Тома Секерез.

Аутосаобраћајни техникум је отпочео да ради са два одељења од укупно 60 ученика. Једно одељење је било саобраћајног смера, а друго ремонтног смера. У току шк. 1948/49. године Аутосаобраћајни техникум је преименован у Аутосаобраћајну техничку школу. Ова школа је радила као самостална до 1961.године. Крајем јула 1961.године Аутосаобраћајна техничка школа и Школа са практичном обуком за возаче моторних возила су се спојиле и тако конституисале Школски центар за друмски саобраћај у Земуну. Школа за возаче моторних возила је основана 1949.године у Београду под називом “Шоферска школа”.

Септембра 1948. године на захтев Главне дирекције металске и радио индустрије основана је у Београду “Стручна школа за ученике у привреди бр.4”, која је нешто касније преименована у Аутомеханичарску школу за ученике у привреди. Ова школа је 01.10.1966.године ушла у састав Школског центра за друмски саобраћај у Земуну. 1968. године поменути школски центар је преименован у Аутомобилски школски центар. 1974. године Аутомобилски школски центар је конституисан као радна организација која у свом саставу има две основне организације удруженог рада: Аутосаобраћајну техничку школу и Аутомеханичарску школу за КВ раднике.

Године 1981. Аутомобилски школски центар је преименован у Аутосаобраћајни образовни центар, а 1986.године у Аутосаобраћајни школски центар “Бранко Пешић”. Центар се 1992.године поделио на две самосталне школе: Аутосаобраћајну техничку школу и Аутомеханичарску школу. Новембра 1993.године Аутомеханичарска школа је преименована у Аутотехничку школу.

Заједничком одлуком из месеца децембра 1994.године поменуте две школе су се спојиле у Саобрачајно-техничку школу.