четвртак , децембар 14 2017

АДР

АДР-Европски споразум (конвенкција) о превозу опасних материја у друмском саобраћају

Кандидати који могу полагати испит за добијање сертификата за превоз опасних материја морају имати минимум 18 година.

Цена полагања испита је 9600,00 РСД, и та сума се уплаћује на рачун школе, а 6000,00 РСД на рачун буџета Републике Србије.

ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ: 840-1807666-12
ПОЗИВ НА БРОЈ: 05-400
ИЗНОС УПЛАТЕ: 9600,00 РСД

adr-uplatnica